Hae Apurahaa

Hakemustasi lähetetään... Älä sulje tätä sivua

Jotain meni pieleen

Hakemuksesi lähettäminen epäonnistui jostain syystä, yritä lähettää se kohta uudestaan. Jos ongelmatilanne jatkuu, ota ystävällisesti yhteyttä sähköpostitse juhaniahon.laaketieteensaatio@gmail.com

Palaa tästä hakemukseesi

Mikäli lomakkeen täyttämisessä ilmenee ongelmia, voit myös ladata apurahahakemuslomakkeen .xls-muodossa tästä, ja lähettää sen täytettynä säätiön sähköpostiin juhaniahon.laaketieteensaatio@gmail.com

1. Hakijan Perustiedot

Tarkista sähköpostiosoite
pp.kk.vvvv

2. Tutkimussuunnitelma

kk.vvvv
kk.vvvv
Huom! Myönnämme henkilökohtaiset apurahat pääsääntöisesti kolmen kuukauden ajalle, jona aikana on suotavaa, että hakija on virka- tai muulla vapaalla päätoimestaan. Myönnämme apurahat ensisijaisesti nuorille tutkijoille. Alle neljän kuukauden apurahoista emme tee ilmoitusta Melaan MYEL-vakuutusta varten.

3. Aikaisemmat apurahat

Aikaisemmat apurahat kolmelta viimeiseltä vuodelta (vähintään 3.000 euron suuruiset). Jos sinulla ei ole aikaisempia apurahoja, voit jättää kentät tyhjäksi ja siirtyä kohtaan 4.

1
2
3

4. Vireillä olevat hakemukset

1
2
3

5. Julkaisut

Hakijan tärkeimmät julkaisut (enintään 5 kpl) impaktifaktoreineen, ei abstrakteja

6. Liitteet

  • Enintään 2 sivua
  • Nimeä liitetty cv:si ystävällisesti muotoon cv_etunimi_sukunimi (esim. cv_maija_meikäläinen.pdf)

Hakemukseesi on jo liitetty CV.

  • Kysymyksenasettelu
  • Aineisto ja menetelmät
  • Tutkimuksen merkitys
  • Tutkimuksen nykyvaihe ja aikataulu
  • Kirjallisuusviitteet (enintään 10)
  • Nimeä liitetty tutkimussuunnitelmasi ystävällisesti muotoon tutkimussuunnitelma_etunimi_sukunimi (esim. tutkimussuunnitelma_maija_meikäläinen.pdf)

Hakemukseesi on jo liitetty Tutkimussuunnitelma.

Apurahan käytön selvittäminen

Lähettämällä tämän lomakkeen sitoudun antamaan Säätiölle selvityksen apurahojen käytöstä haettuun tutkimushankkeeseen apurahn myöntämistä seuraavan toisen vuoden syyskuun alkuun mennessä.

Apurahojen aikataulu

Ilmoitamme päätökset apurahojen saajille joulukuun puolivälissä. Ilmoitamme päätöksestä myös heille, joille mahdollisesti ei ole myönnetty apurahaa. Apurahat maksetaan tammikuun kahden ensimmäisen viikona aikana.

Säätiön tietosuojaseloste

Kun lähetät hakemuksen, siitä lähetetään myös kopio antamaasi sähköpostiin PDF-muodossa